Advertisement


Niki cyadutandukanya N’urukundo rwa Kristo, yadukunze Niki cyadutandukanya N’urukundo rwa Kristo, yadukunze Niki cyadutandukanya N’urukundo rwa Kristo, yadukunze Niki cyadutandukanya N’urukundo rwa Kristo, yadukunze

Ese ni amakuba Cyangwa ibyago? Ukurenganwa, cyangwa inzara Ese ni ubuzima Cyangwa urupfu ? Kwambara ubusa cyangwa ubukene Ntabyanone, ntabizaza Byazantanya na Yesu Ntabyanone, ntabizaza Byazantanya na Yesu Ese ni amakuba Cyangwa ibyago? Ukurenganwa, cyangwa inzara Ese ni ubuzima Cyangwa urupfu ? Kwambara ubusa cyangwa ubukene Ntabyanone, ntabizaza Byazantanya na Yesu Ntabyanone, ntabizaza Byazantanya na Yesu

Ubuzima bwawe watanze Nyo soko y’ubugingo Ku bakwizera bose Muri iyisi Warababajwe birenze Urengera inyungu zanjye Warababajwe ndababarirwa Ndashima, ayo maraso Wavuye mwamiwanjye Niyo yampesheje Kuba umwana w’imana Umutambyi w’ihoraho Ishyanga ryera Uwiteka yironkeye Umutambyi w’ihoraho Ishyanga ryera Uwiteka yironkeye


Advertisement


Ubu ndi icyaremwe gishya Ibyo mbicyesha Umurimo Kristo yakoze  ku musaraba Ubu ndi icyaremwe gishya Ibyo mbicyesha Umurimo Kristo yakoze  ku musaraba

Kuba narigijwe hafi, y’amasezerano Njyewe wari mubi Nibera mu byaha Yesu ambonye ankuramo, aramfata Icyo ni ikintu     Cyinezeza umutima wanjye Yesu ambonye ankuramo, aramfata Icyo ni ikintu         Cyinezeza umutima wanjye

Maze Yesu ambonye ankuramo, aramfata Icyo ni ikintu         Cyinezeza umutima wanjye Maze Yesu ambonye ankuramo, aramfata Icyo ni ikintu         Cyinezeza umutima wanjye

Ibyo mbicyesha      Umurimo Kristo yakoze, ku musaraba Ibyo mbicyesha      Umurimo Kristo yakoze, ku musaraba Ibyo mbicyesha      Umurimo Kristo yakoze, ku musaraba


Advertisement


You May Also Like

John Cuoco Biography, Age, Wife, Career, WHDH-TV, Height, Net Worth

Advertisement John Cuoco Biography John Cuoco is An American Reporter who reports…

How to emulate ps2 games

Advertisement Is there a way to emulate PS2 games? PCSX2 is the…

Samantha Katie James

Advertisement Samantha Katie James is a professional model and actress in the…

Luxury One Bedroom Apartment-13919185, Ikoyi

Advertisement Address: Luxury One Bedroom Apartment-13919185 Advertisement Banana Island, Ikoyi